20 שנות ניסיון בתחום זה

העברת לחץ שלילי שסתום אוויר סיבובי נעילת אוויר להעברת קמח חיטה ותבואה פניאומטית